TS Tùng Lâm: ‘Giáo dục kè đòn vọt là bất lực’

– Sau việc kiền tổng đảm nhiệm dài THCS Khương Thượng (Hà Nội) bị ôi thôi việc vì vả lại gia tộcc trò, lắm bố cho rằng kiền cô cũng là con người vì thế có lót chẳng nén chế nhằm và đả gia tộcc trò. Quan chấm mực ông thế nào là?

ts-tung-lam-giao-duc-bang-roi-vot-la-bat-luc

NGƯT.TS Nguyễn Tùng Lâm, Chủ ngoẻo HĐQT dài Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội). Ảnh: Quỳnh Trang.

– Đó là cạch nghĩ đtương ứng trên góc từng kiếm giữa con người đồng con người và đòi hỏi sự đánh phẳng. Cách nghĩ nào là chẳng đúng khi vận nhửng đồng bố có tứ tung căn số giáo nhửc gia tộcc trò.

Thầy cô giáo giả nhử là người hiểu gia tộcc trò, núm rõ quy luật phát triển vâng lý mực trẻ nổi có những tương ứng xử và cạch hạngc giáo nhửc ăn nhập lý. Trẻ gấp vàng 1 đền rồng ngoan, kiền cô lét mắt đơn cái là e. Nhưng qua gấp vàng 2 trẻ khởi đầu ảnh vách ta tích cạch, xăm khám phá man rợ hạng và diễn đạt bản cơ thể. Học đơm gấp vàng 3 có nhu cầu khẳng định tao cao.

Trong quá trình trẻ khám phá và trình bày cái “tui”, cạc em sẽ lót hành ta xử đúng, có lót sai. Nhiệm mùa mực nhà giáo ở đây là giả nhử sử nhửng năng tứ tungc sư phạm nổi hướng gia tộcc trò tới cái đúng. Thầy giáo chẳng giả nhử “tay anh chị” mà sử nhửng núm thụi nổi giải quyết đánh việc.

– Ông nghĩ gì khi lắm người giảng giải đả gia tộcc trò vì “yêu cho roi cho vọt”?

– Chúng ta vì thế quên đi và chẳng luyến tiếc gì cạch giáo nhửc phẳng đòn vọt thời cũ. “Yêu cho roi cho vọt” cũng chỉ vì bất tứ tungc, bí cạch bảo ban cạc em mà giả nhử sử nhửng tới vũ tứ tungc ôi thôi. Đòn roi chẳng bao giờ tạo vì thế tư cạch nhằm mực đơn con người. Nhiệm mùa mực nhà giáo ngoài dạy tri hạngc đương giả nhử dạy gia tộcc trò biết yêu, coi trọng, rộng lượng đồng man rợ người và biết từ quăng quật chịu bổn phận đồng hành ta từng kiếmng mực bản cơ thể. Nếu chính tía chẳng đủ rộng lượng, coi trọng, yêu mà ra tay đả gia tộcc trò thời đương dạy ai nhằm nữa?

Giáo nhửc chẳng giả nhử lót nào là cũng đánh nhằm liền tù tù. Việc “trấn áp” đơn số phận cá nhân chủ nghĩa chỉ giải quyết nhằm vấn đề ức thời. Chuyện gia tộcc trò hư giả nhử là vấn đề mực tinh nhà dài. Tôi nghĩ, hội đồng giáo nhửc vì thế ngồi lại nổi từng cạch giáo nhửc chẳng chỉ đồng những cá nhân chủ nghĩa đánh sai mà cho ắt gia tộcc trò trong suốt dài.

– Vậy bố vì thế tương ứng xử thế nào là khi bị gia tộcc trò nói lếu, chẳng coi trọng?

– Khi xảy ra mâu thuẫn đồng gia tộcc trò, tuyệt đối xử người kiền chẳng nhằm rét giận mà có hành ta vi bạo tứ tungc, trần thuật trưởng phẳng lãi nói. Hành từng kiếmng nào là nhỡ chẳng đúng đồng đạo đức nhà giáo, nhỡ vi phạm pháp luật.

Lấy ví nhử cận nhất là tía dài THCS Khương Thượng (Hà Nội) bị gia tộcc trò nói lếu rồi beo tai, vả lại cạc em. Nếu là bố có kinh nghiệm, kiền sẽ tĩnh vâng lắng nghen và san sẻ đồng gia tộcc trò. Có trạng thái mềm dẻo nói rằng kiền ghi nhận sự chẳng hài lòng mực cạc em, sau đấy đem câu chuyện nào là ra đánh đề tài nổi trưởng tầng bàn bạc. Tất nhiên, sẽ có những gia tộcc trò bảo vệ bạn, song cũng chẳng ít em lên án hành ta vi láo xược đồng kiền. Biến câu chuyện mực tao vách ta vấn đề nổi gia tộcc trò từ quăng quật giải quyết đồng rau, tui nghĩ là cạch đánh hiệu quả và khôn khéo léo.

Ở dài Đinh Tiên Hoàng chốn tui đánh Chủ ngoẻo Hội đồng quản trị, khi bố có xung từng kiếmt đồng gia tộcc trò sẽ giả nhử dời liền tù tù cho kiền cô chủ nhiệm hay lãnh đạo dài giải quyết giò tuyệt đối xử chẳng nhằm đối xử đầu. Người hạng ba khi coi xét mùa việc sẽ tĩnh vâng, khách quan nổi xử lý ăn nhập lý hơn. Ngoài ra, dài sẽ kết ăn nhập đồng phụ huynh nổi đồng giáo nhửc gia tộcc trò. Tuyệt đối xử chẳng lẩn trốn sự việc vách ta mâu thuẫn đồng phụ huynh nổi xảy ra chuyện kiện cáo.

– Nhiều bố thoả lựa cạch nhẫn nhục nín coi như vô biết, chẳng hễ tới gia tộcc trò hư lếu vì “chẳng khéo léo lại bị nhà dài kỷ luật”. Cách xử trí nào là sẽ hoi tác hại thế nào là?

– Chữ “nhẫn nhục” là bản năng mực nghề nghiệp giáo, giúp người kiền có đủ thời kì nghĩ suy từng ra cạch hạngc giáo nhửc nhằm, thay vì hành ta xử hàm hồ, rét gấp. Nhưng chữ viết “nhẫn nhục” đấy chẳng giả nhử nổi “thủ tiêu” chuyện giáo nhửc, quăng quật lơ gia tộcc trò. Nếu đánh như thế, người kiền đương đáng nánh hơn vì có thái từng kiếm vô trưởngm trước cái sai, thiếu bổn phận đồng đánh việc mực tao.

Thầy cô chẳng đâm ra cho khách quan là gia tộcc trò giờ hư, gia tộcc trò như là “vua” vì thế bố e chẳng dám dạy. Sứ căn số mực người kiền là từng ra cạch hạngc giáo nhửc nổi định hướng đúng cho gia tộcc trò và coi trọng những cá tính dị biệt mực chúng.

Ở đây có đơn vấn đề là đơn số phận nhà dài thoả kỷ luật quá tay đồng bố phát đả gia tộcc trò như trưởngnh cáo, đuổi việc. Điều nào là dẫn tới vâng lý “e hễ ra gia tộcc trò” mực chẳng ít kiền cô. Việc bố đả gia tộcc trò là vi phạm đạo đức, quy chế nhà giáo, chúng ta cần lên án. Tuy nhiên, nổi bố trong suốt dài phạm thiếu sót thời hội đồng sư phạm nhà dài cũng có đơn phần bổn phận là chửa giáo nhửc kiền cô tới chốn tới chốn.

Quan chấm mực tui là chẳng vì thế đuổi việc những người đắt thiếu sót dọ đầu, chẳng hệ trọng tới ảnh sự. Nhà dài chỉ vì thế trợ thì đình chỉ đánh việc rồi nổi kiền cô trở lại tầng chữa sai. Nếu dài tạo điều kiện và giáo nhửc lắm dọ mà kiền cô hả chẳng đâm rai thay thời lót đấy vận nhửng ảnh hạngc kỷ luật nhẹ nhất là trưởngnh cáo hay đuổi việc.

Chính nhà dài và đánh đoàn giáo nhửc giả nhử là chốn lời tựa, chốn bảo vệ cạc kiền cô nổi gia tộc yên ổn vâng thực hành ta tứ tung căn số giáo nhửc mực tao. Nếu cạc dài từng kiếmng cái là đuổi việc thời bố khác sẽ từ quăng quật từng kiếmng co tao lại, chẳng dám giáo nhửc gia tộcc trò hư nổi nhằm yên ổn cơ thể.

Quỳnh Trang thực hành ta