Việt Nam rước xem mưa sao sa ra chót bằng

Mưa sao sa Lyrids diễn ra tự ngày 16 đến 25/4 dọc năm và nóc chấm rớt ra đêm 22 hay 23/4, đồng kiếm 15-20 vết tổ mỗi một bây giờ.

Ông Đặng Vũ Tuấn Sơn, Chủ ngỏm Câu nhạc cỗ thiên văn học trẻ Việt Nam (VACA) cho biết, năm nay ở Việt Nam thì chấm quan sát nhằm nhất là lừng sáng ngày 22 và 23/4.

Chòm sao Lyra, trung tâm trận mưa sao băn

Chòm sao Lyra, trọng tâm mẻ mưa sao sa. Ảnh: Earthsky.org

Người xem vì vậy hướng mắt lên bầu trời đằng đông, chỗ chòm sao Lyra (thiên cầm) – trọng tâm mức mẻ mưa sao sa nhú khá cao. Nếu có chửa biết chòm sao nà là, người xem có thể nhận ra nó kì cọ cạch kiêng kị 3 ngôi sao sáng nhất bầu trời đằng đông. Chúng lập vách tam giác vụ hè gồm ba nóc là cạc sao Vega, Altair và Deneb.

Các chuyên gia khuyên, người quan sát giò cần sử dụng kính thiên văn hay bất kỳ công cụ nà mà chỉ vì vậy sử dụng mắt đền rồng.

Mưa sao sa là hiện tượng dọc ngàn hay thậm chí dọc chục ngàn thiên thạch rỏ tuần tự lao ra khí quyển Trái Đất và cháy sáng khi Trái Đất đi đến miền quỹ tôn giáo có cạc đám thiên thạch. Các đám thiên thạch nà là đền rồng là hậu quả mức cạc sao chổi khi chúng đi qua quỹ tôn giáo mức Trái Đất.

Xem them mưa sao sa năm 2015 ở Anh: