Xe máy thi cử rau phăng ngược bề bất chấp hiểm ở Hà Nội

Theo Nghị toan 46/2016 xử vạc hành chính trong suốt lĩnh vực liên lạc đàng bộ, với người đi xe máy ra đàng cấm, khu vực cấm; đi ngược bề ngữ đàng một bề; đi ngược bề trên đàng có bể “Cấm đi ngược bề” sẽ bị vạc trường đoản cú 300.000-400.000 với. Nếu vi phạm mà hoi tai nạn liên lạc, người vi phạm đương bị tước đoạt Giấy phép thuật tài xế trường đoản cú 2-4 tháng.