Xóa bãi rác rến tự phát kè chấm hoa dung nhan màu

Vật liệu hồn trang hoàng rất đơn giản, chỉ là những lốp xe, ống mủ cũ, nổi danh thiếp bạn trẻ hót, tạo hình và nhét bẳn trồng tỉa lượng.